ODSZKODOWANIE ZA ROZWIĄZANIE
Zwrócić uwagę na warunki zerwania umowy. Zmiana sprzedawcy wiąże się z wypowiedzeniem
umowy z dotychczasowym sprzedawcą. Odszkodowanie trzeba będzie zapłacić w sytuacji gdy, wypowiesz
terminową umowę przed upływem jej ważności.

OPŁATY HANDLOWE
Cena za zużytą energię nie jest jedyną kwestią na jaką warto patrzeć wybierając nowego sprzedawcę.
Istotne są także inne opłaty, takie jak opłaty handlowe czy rozliczeniowe.

DODATKOWE USŁUGI
Na rynku są także takie oferty, które oprócz sprzedaży prądu zawierają możliwości zakupienia innych
produktów, np. polis ubezpieczeniowych. Zastanów się, czy faktycznie dana usługa jest Ci potrzebna.

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
Rynek energii jest dosyć specyficzny, dlatego warto zawierać umowy maksymalnie na 24 miesiące.
Zwrócić uwagę także na czas trwania ewentualnych promocji.